Výpočetní nástroj

Podrobnosti projektu

Název projektu
Titul, Jméno a příjmení
Ulice nebo parcelní číslo
Město
PSČ

Vnější okrajové podmínky

Geometrie objektu a plochy ochlazované obálky

Typ hodnocené budovy
Návrhová teplota venkovního vzduchu
°C
   

Vnitřní okrajové podmínky

 
   
Průměrná vnitřní teplota v otopném období
°C
Obestavěný objem z vnějších rozměrů
m3
Obvod budovy v místě styku s terénem
m
Energeticky vztažná plocha (z vnějších rozměrů)
m2
Procento objemu vzduchu z celkového objemu
Objem vzduchu v zoně m3

Plochy ochlazovaných konstrukcí

Okenní výplně

      Plocha       Plocha  
  Stěny
m2
  Okna - sever
m2
 
  Střecha
m2
  Okna - východ
m2
 
  Podlaha půdy
m2
  Okna - jih
m2
 
  Podlaha na terénu
m2
  Okna - západ
m2
 
  Vstupní dveře
m2
  Okna - severovýchod
m2
 
  Jiná konstrukce - typ 1
m2
  Okna - jihovýchod
m2
 
  Jiná konstrukce - typ 2
m2
  Okna - jihozápad
m2
 
  Jiná konstrukce - typ 3
m2
  Okna - severozápad
m2
 
  Jiná konstrukce - typ 4
m2
  Střešní okna
m2
 
  Jiná konstrukce - typ 5
m2
         

Součinitel prostupu tepla

  Původní součinitel prostupu tepla Požadovaný součinitel prostupu tepla UN,20 Činitel teplotní redukce b Tloušťka zatepleni Součinitel tepelné vodivosti Součinitel prostupu tepla po zateplení U
  W/(m2.K) W/(m2.K) - mm W/(m.K) W/(m2.K)
Stěny
Střecha
Podlaha půdy
Podlaha na terénu
Jiná konstrukce - typ 1
Jiná konstrukce - typ 2
Jiná konstrukce - typ 3
Jiná konstrukce - typ 4
Jiná konstrukce - typ 5
Vstupní dveře
Okna
Původní stav Stav po rekonstrukci
Přirážka na tepelné mosty
Celková propustnost solárního záření g

Tepelná kapacita a větrná expozice

Stav po rekonstrukci

Původní stav

Třída expozice proti větru
  Způsob větrání objektu
Počet exponovaných fasád
  Násobnost výměny vzduchu při 50 Pa (1/h)
Součinitel větrné expozice e   Účinnost rekuperace
Součinitel větrné expozice f        
jednoduché zasklení 0.85
dvojité zasklení 0.75
standardní izolační dvojsklo 0.67
standardní izolační trojsklo 0.50
Heat Mirror 0.42
zavřít
stěna od r. 19980.40
stěna od r. 19920.60
stěna po roce 1978 do 19921.00
stěna do roku 19781.40
stěna cihelná 600 mm1.10
stěna cihelná 450 mm1.40
stěna kamenná 1.40
blok Therm 440 mm Si na maltu MVC s omítkami0.29
blok Therm 440 mm P+D na maltu MVC s omítkami0.37
blok Therm 400 mm P+D na maltu MVC s omítkami0.40
blok Therm 365 mm P+D na maltu MVC s omítkami0.43
pórobetonové tvárnice P2 - 400 tl. 400 mm0.34
pórobetonové tvárnice P2 - 400 tl. 375 mm0.36
pórobetonové tvárnice P2 - 400 tl. 300 mm0.45
tvárnice suchého zdění - prázdné dutiny1.37
tvárnice suchého zdění + 60 mm tep. izolace0.45
tvárnice suchého zdění + 80 mm tep. izolace0.37
tvárnice suchého zdění + 100 mm tep. izolace0.31
zavřít
podlaha bez tepelné izolace3.10
podlaha s tep. izolací 30 mm EPS0.94
podlaha s tep. izolací 50 mm EPS0.68
podlaha s tep. izolací 80 mm EPS0.43
podlaha s tep. izolací 100 mm EPS0.35
podlaha s tep. izolací 150 mm EPS0.25
zavřít
střecha s podbitím bez tep. izolace1.80
střecha s tep. izolací mezi krokvemi 100 mm0.50
střecha s tep. izolací mezi krokvemi 140 mm0.40
střecha s tep. izolací mezi krokvemi 160 mm0.35
střecha s tep. izolací mezi a pod krokvemi 240 mm0.28
střecha s tep. izolací nad krokvemi 200 mm0.19
střecha s tep. izolací nad krokvemi 250 mm0.15
střecha s tep. izolací nad krokvemi 350 mm0.11
zavřít
podlaha bez tep. izolace1.40
podlaha s tepelnou izolací 50 mm0.51
podlaha s tepelnou izolací 100 mm0.31
podlaha s tepelnou izolací 160 mm0.21
podlaha s tepelnou izolací 250 mm0.15
podlaha s tepelnou izolací 300 mm0.12
zavřít
původní dvojitá okna (špaletová, kastlíková)2.35
zdvojená (paneláková)2.50
nová okna s izolačním dvojsklem1.20
nová okna s izolačním trojsklem - standardní0.90
nová okna s izolačním trojsklem - vysoká kvalita0.75
okna s dvojsklem před r. 19982.50
okna s dvojsklem před r 20041.70
zavřít
vstupní dveře kovové s jedním sklem6.50
vstupní dveře dřevěné s jedním sklem4.70
standardní starší vstupní dveře3.50
vstupní dveře dřevěné bez výplně2.60
nové kvalitní vstupní dveře1.20
vstupní dveře - vysoká kvalita0.80
zavřít